מסלולים בשנת תשפ"ד (2023-2024)15 בספטמבר 2023

תאריךאזור/מקוםשם הטיולמהות הטיולהערות