עמירם אורן – רשימת מאמרים אקדמיים ומאמרי דעה בעיתונות6 באוקטובר 2022

 

עמירם אורן (2018) הממד הגיאוגרפי של השילוב בין טריטוריה ובין ביטחון

 

 

Arnon Golan & Amiram Oren (2018) The use of former British military bases during and after the 1948 war, Israel Affairs, 24:2, 221-239

 

עמירם אורן (2017) "אזרוח מחנות הצבא הבריטי", בתוך מרדכי בראון, יצחק גרינברג ומאיר חזן (עורכים), כלכלה במלחמה – קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי ואחרים, עמ' 55 – 70

 

עמירם אורן ושי וקסמן (2015), "פינוי מחנות צה"ל: הסחבת, העיוות והעלות המנופחת", TheMarker | מוסף נדל"ן,  13 במאי 2015

 

עמירם אורן (2015), "כך הפך משרד הביטחון לסוחר נדל"ן", ynet נדל"ן, 30 באפריל 2015

 

Eliav Taub and Amiram Oren (2014) "The Nature and Course of the Dialogue between the Civilian Sector and the Defense Establishment in Israel Regarding the Planning and Building of Military Installations and Bases in Elisheva Rosman-Stollman and Roni (Aharon) Kampinsky (eds.), Civil-Military Relations in Israel: Essays in Honor of Stuart A. Cohen, Lexington Books.pp: 105 – 125

 

עמירם אורן (2014), "ביטחון, נדל"ן ודמעות תנין מיותרות", TheMarker | נדל"ן, 10 בינואר 2014

 

נילי שחורי ועמירם אורן (2013) "מי באמת מתכנן את הארץ? מבט נוסף", תכנון – כתב עת של איגוד המתכננים בישראל, כרך 10, חוברת 2, עמ' 12 – 18

 

עמירם אורן וקובי מיכאל (2013), "הפיקוח האזרחי" במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל – מסגרת מושגית ביקורתית במבחן המעשה", מחקרי פלורסהיימר המכון, ללימודים עירוניים ואזוריים האוניברסיטה העברית בירושלים

 

Amiram Oren, Oren Barak and Assaf Shapira (2013) " ‘How The Mouse Got His Roar’: The Shift to an ‘Offensive–Defensive’ Military Strategy in Israel in 1953 and its Implications", The International History Review, 2013, Vol. 35, No. 2, 356–376

 

עמירם אורן (2012) "מיליטריזם, מקרקעין ותכנון", כתוב, 6 ביולי 2012 

 

עמירם אורן (2012), "ההסכם לפינוי מחנות צה"ל: מיליטריזם ומקרקעין", "אפשר לחשוב", 6 ביולי 2012

 

עמירם אורן (2012) "האם לנצח תיוותר הקריה בלב תל אביב?", הפורום לחשיבה אזורית, 14 ביולי 2012

 

עמירם אורן (2012) , "קרקע, ביטחון והון  בלב הכרך הגדול, "כתוב", 13 ביולי 2012

 

עמירם אורן, (2012), "התשתית והפריסה של צה"ל בנגב – השפעות סביבתיות", אקולוגיה וסביבה, כרך 3/גיליון 1/פברואר 2012, עמ' 54 – 61

 

עמירם אורן (2011) "האמת על פינוי מחנות צה"ל, עיתון הארץ, 13 בספטמבר, 2011

 

עמירם אורן (2011), "האם לנצח תישאר ישראל שטח צבאי?", בתוך אפרים לביא (עורך),יחסי צבא-חברה בישראל, השלכות על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום, הוצאת מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אויברסיטת תל אביב, עמ' 87 – 97

 

Amiram Oren (2011) "The Scope of Security Areas in the State of Israel" in Kremer Shai "Fallen Empires", Dewi Lewis Publishing, Stockport-England,  pp: 98-99

 

עמירם אורן ונילי שחורי (2011) זרקור נוסף לדיון על הזיקה בין ביטחון וין תכנון בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים)  "ביטחון ותכנון" בתוך תכנון – כתב עת של איגוד המתכננים בישראל כרך 8, גיליון 1 (פברואר 2011), עמ' 150

 

Erez Tzfadia, Yagil Levy and Amiram Oren (2010) "Symbolic Meanings and the Feasibility of Policy Images: Relocating Military Bases to the Periphery in Israel" Policy Studies Journal Vol. 38, No. 4, ,pp: 723- 744

 

עמירם אורן ואלעד מורצקי, אין פיצוי על קרקעות הצבא, The Marker  מוסף נדל"ן, 7 בינואר 2010

 

עמירם אורן ורפי רגב (2010) "שימושי קרקע ביטחוניים בצפון מערב הנגב", בתוך אבי ששון (עורך) שדרות – נופ-אדם במרחב, ירושלים: הוצאת מקום, עמ' 123 – 132

 

עמירם אורן ורפי רגב (2010) "שימושי קרקע לצורכי ביטחון" בתוך יצחק שנל, מירון דנן ועדי ניב (עורכים) קרקע ונופים בישראל – סוגיות בהשפעת עיצוב הנוף על הקרקע בישראל", הוצאת המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע של קק"ל והחוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם אוניברסיטת תל אביב, 55 – 67

 

Amiram Oren (2010) "Shadow Lands: The Use of Land Resources for Security Needs in Israel" in Gabriel Sheffer and Oren Barak (eds), Militarism and Israeli Society, Bloomington: Indiana University Press, pp: 168-190

 

עמירם אורן (2009), "הזיקה בין ביטחון ובין גיאוגרפיה בישראל" בתוך ראובן פדהצור (עורך) החברה בישראל והביטחון הלאומי, נתניה: הוצאת המכללה האקדמית נתניה, עמ' 37 – 39

 

עמירם אורן ואחרים (2009) "תחילת השינוי בתהליך מתן היתר לבנייה ביטחונית", תכנון 6(2), אוקטובר 2009, עמ' 57 – 74.

 

עמירם אורן (2009), "נוהל חדש לטיפול בבקשה להיתר הקמתו של מתקן ביטחוני", אתר איגוד המתכננים בישראל

 

עמירם אורן (2009), "בין טריטוריה לבין ביטחון  – סדר יום לדיון ולמחקר" בתוך עמירם אורן (עורך) "מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, בול 11 – במת ון ליר לשיח ציבורי, עמ' 15 – 36

 

עמירם אורן,  אהרון ברוכין ורפי רגב  (2009), ההגמוניה התכנונית של מערכת הביטחון  –  מבט מהעבר דרך ההווה אל עתיד, בתוך עמירם אורן (עורך) "מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, בול 11 – במת ון ליר לשיח ציבורי, עמ' 97 – 116

 

אמנון קרטין ועמירם אורן (2009), "מדיניות מקרקעין וביטחון לאומי – סקר השוואתי", בתוך עדי ניב (עורך) מחקרים ומדיניות קרקעית, ירושלים: הוצאת מכון קק"ל לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, עמ' 46 – 53

 

זלמן שיפר ועמירם אורן (2008), "על קרקע ועל ביטחון – ההשלכות הכלכליות של האחזקה והשימוש בקרקע על ידי מערכת הביטחון", רבעון לכלכלהגיליון 55.03  (ספטמבר 2008), עמ' 387 – 413

 

עמירם אורן (2008) "ישראל שטח צבאי !" בתוך גבי שפר, אורן ברק ועמירם אורן (עורכים) צבא שיש לו מדינה? – מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והאזרחי בישראלהוצאת כרמל, עמ' 149 – 174

 

אהרון ברוכין, עמירם אורן ורפי רגב (2008), "האם מתערער מעמדה התכנוני (החוקי) המיוחד של מערכת הביטחון?", מקרקעין ז/5 , עמ'  3-27

 

עמירם אורן ורפי רגב (2008), "שימושי קרקע ביטחוניים הפלטפורמה להתנתקות – על יחסי ביטחון וגיאוגרפיה"", בתוך אודי לבל וחיים משגב (עורכים"בצל ההתנתקות: דיאלוג אסטרטגי במשבר", ירושלים: הוצאת כרמל, עמ' 53 – 75

 

אורן עמירם צפדיה ארז, ולוי יגיל (2008) "הדרמת הצבא – בין הציונות לשוק", מפנה מס. 56 – 57 (מאי 2008), עמ' 14 -19

 

אורן עמירם (2008) " הרהורים אודות הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל "אופקים חדשים" גיליון 42, (מרס 2008)

 

אורן עמירם צפדיה ארז, ולוי יגיל (2007) "דרמת ההדרמה – העברת מחנות הצבא אל מטרופולין באר שבע  מנקודת מבט אזרחית", מרכז הנגב לפיתוח אזורי אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכללת ספיר.

 

עמירם אורן וזלמן שיפר (2007), "ההשלכות הכלכליות של האחזקה והשימוש בקרקע על ידי מערכת הביטחון", מאמרים לדיון – כלכלת ביטחון לאומי 2, מוסד שמואל נאמן לחקר מתקדם מדע וטכנולוגיה והטכניון

 

עמירם אורן (2007) "המהלכים לקביעת המעמד החוקי של שטחי האימונים בשנות החמישים" צבא ומשפט 19, עמ' 287 – 312

 

Amiram Oren (2007) "Shadow Lands: The Use of Land Resources for Security Needs in Israel", Israel Studies, Volume 12, Number 1, Spring 2007 Special Issue: An Army That Has a State Guest Editors: Gabriel Sheffer and Oren Barak, Pp. 149 – 170

 

עמירם אורן (2006) "המקרקעין האזרחי כמסד לקביעת התשתית הצבאית בתל אביב וביפו במלחמת העצמאות ותקופת המעבר אחריה (1948 – 1949)" בתוך מרדכי בראון ומאיר חזן (עורכים) עם במלחמה – קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאותהוצאת יד צחק בן צבי והמכון לחקר הציונות אוניברסיטת תל אביב ועמותת חקר כוח המגן ע"ש י. גלילי, עמ' 215 – 237

 

Amiram Oren & David Newman (2006) “Competing Land Uses: The Territorial Dimension of Civil-Military Relations in Israel” Israel Affairs (special volume: "Communicating Security – Civil Military relations in Israel(, Udi Lebel (ed), Vol. 12 no. 3, Outledge, London. Pp. 561 – 577

 

עמירם אורן ורפי רגב (2005) "ארץ בחאקי – שימושי קרקע לצורכי ביטחון בישראל", קרקע 60, עמ' 96 – 116

 

עמירם אורן (2005) "צבא בעיר – צה"ל ופריסתו הגיאוגרפית בירושלים בשנותיה הראשונות של המדינה", בתוך יורם בר גל ומשה ענבר (עורכים), מאזור לסביבה – ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה, הוצאת החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה, עמ' 384 – 406

 

עמירם אורן (2005) המחיר המרחבי של הביטחון – שימושי קרקע ביטחוניים בישראל: צרכים והשלכות חיפה: הוצאת קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה

 

עמירם אורן (2005) "הפקוד המרחבי כמסגרת להפעלת כוחות היבשה בצה"ל (1948 – 1956)" עיונים בתקומת ישראל  14 עמ' 429 –  460

 

עמירם אורן ורפי רגב (2005) "שטחים בעמימות" עיתון הארץ, 3 פברואר 2005, עמ' ב2

 

עמירם אורן (2004) "סדר הכוחות של צה"ל וארגונם המרחבי תוך קביעת תחום המדינה וגבולותיה במלחמת העצמאות", חרב ועלה זית ה', עמ' 83 – 121

 

עמירם אורן (2002) "סדר הכוחות המלחמתי – הערכת מצב 1953 – 1960" – ציון דרך ומפנה בשינוי מדיניות הביטחון והרחבת צה"ל בשנות החמישים", עיונים בתולדות ישראל 12 עמ' 123 – 146

 

עמירם אורן (2002) "הגיאוגרף בשרות התכנון הפיסי הצבאי בישראל", מערכות 385, עמ' 60 – 67

 

עמירם אורן ויגאל אייל (2002) "מבצרי טיגרט – שלטון וביטחון בכפיפה אחת: הרעיון המדיניות והיישום" קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה מס' 104, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, עמ' 104 – 126

 

עמירם אורן (1993) הניסיונות והניסויים החקלאיים בהתיישבות היהודית מראשיתה ועד מלחמת העולם הראשונה, הוצאת יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ומינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני בית דגון (190 עמודים)

 

עמירם אורן (1991) "זליג סוסקין – רעיונותיו להתיישבות חקלאית אינטסיבית והניסיונות לממשם בשנות העשרים" בתוך יוסי כץ, יהושע בן-אריה, יהושע קניאל (עורכים) מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ ישראל, (כרך שני) הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, עמ' 183 – 205

 

עמירם אורן (1990) "חברת רסק"ו ופעילותה בתקופת העלייה החמישית (1934 – 1940)" קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה מס' 55 הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, עמ' 126 – 159

 

Amiram Oren (1989) “The Kfar Shitufi – A New Settlement Type Founded by German Middle-Class Immigrants” in Ruth Kark (eds) The Land that Became Israel, studies in Historical Geography, Yale University Press, New Haven and London The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem , (pp 233 – 249)

עמירם אורן (1988) "רמות – השבים" – היישוב הראשון ביוזמת עולים מגרמניה ללא סיוע המוסדות" בתוך יהושע בן-אריה, יוסי בן ארצי וחיים גורן (עורכים) מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ ישראל, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, עמ' 152 – 165

 

עמירם אורן (1988) "היערכות המוסדות הלאומיים ופעילותם בקליטת עולי גרמניה בעלי אמצעים בהתיישבות החקלאית, 1933 – 1935" בתוך מתתיהו מינץ (עורך) הציונות מאסף לתולדות הציונות והישוב היהודי  בארץ-ישראל, מאסף י"ג, אוניברסיטת תל-אביב /הוצאת הקיבוץ המאוחד עמ' 159 –184

 

עמירם אורן ושלום רייכמן (1984) המצפים בגליל: סקר וממצאים עיקריים אביב 1982, המחלקה לגיאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים /האוניברסיטה העברית, (39 עמודים)

 

עמירם אורן ויהושע בן –אריה  (1983) "יישובי הגליל ערב מפעל ההתיישבות הציוני" בתוך אבשלום שמואלי, ארנון סופר ונורית קליאוט (עורכים) ארצות הגליל, חיפה: הוצאת חברה למחקר מדעי שימושי אוניברסיטת חיפה וההוצאה לאור משרד הביטחון, עמ'  315 –354

השאר תגובה