מבט אל הים ממעל בשעת בין ערביים (קיץ 2024)9 ביוני 2024

 

אומרים: "לים יש גם השפעה תרפויטית" ולכן, כדי להתאוורר "מקן הקוקיה" הלכתי לצפות בו בשעת ערב מעל חוף הסלע בבת ים.

 

*

*****

*

*

*

*****

*

*

*

*****

 

*

*

*

*

*

*

*

*

סוף