ברוכים הבאים

ל"עמירם במשעולי ישראל",

אתר
תיעוד הטיולים והסיורים,
ריכוז
אוספי הצילומים

וגם

ריכוז מידע אודות
שימוש בקרקע ובמרחב
לצורכי ביטחון בישראל

 

מי אני

אני עמירם אורן (1955), גיאוגרף במקצועי, איש ידיעת הארץ בהווייתי וגם מורה דרך מוסמך.

 

אני תר את הארץ לאורכה לרוחבה, מאז ילדותי, נערותיי ובהמשך חיי כבוגר.

 

הטיול וסיור הם בשיטוט ברגל, בנסיעה ברכב ובדווש על אופניים והכל בהתאם לנסיבות הזמן, לעיסוקיי ולמסגרות בהן פעלתי ופועל עד ימינו.

 

במשך חמישה עשורים עסקתי כגיאוגרף ובתחום ידיעת הארץ במחקר אקדמי, בתכנון פיסי, הדרכת טיולים וגם (מעט) בהוראה באוניברסיטה.

 

בשלושה עשורים עסקתי בנושא הממד הגאוגרפי של השילוב שבין טריטוריה ובין ביטחון.

 

מאז שנת 2014 חיי ממוקדים בטיול בשטחים הפתוחים ובמרחב הבנוי.

 

משנת 2016 הצילום המקצועי הוא תחום נוסף בו שהתחלתי לעסוק באינטנסיביות והוא מהווה אמצעי לתיעוד הטיולים וגם מטרה בפני עצמה.

 

מראשית שנת 2020 הלך וקטן מספר טיולי הדיווש ואפילו פסק כמעט, ומעת זו גדל מספר השיטוטים ברגל והסיורים ברכב בהם ניתן דגש לצילום.

 

 

מהות האתר

באתר זה באים לידי ביטוי עיסוקיי הכרוכים זה בזה: הלימוד והמחקר, הטיול, הצילום והכתיבה.

 

האתר נועד להעשרת ציבור המטיילים לסוגיו וגווניו והמתעניינים בצילום בלבד ואינו נועד לעשיית רווח כלכלי.

 

האתר החל את דרכו בתיעוד של טיוליי האופנים הכולל סקירה גאוגרפית והיסטורית של אזור הטיול ופירוט קטעי המסלול והמראות בהם.

 

בהמשך הזמן נוסף לאתר גם תיעוד של טיולי ושיטוטי צילום ברגל וגם תיעוד של טיולי צילום ברכב

 

התיעוד מתווסף לאתר בתדירות גבוהה, פעם או פעמים או שלושה בשבוע ולעיתים יום יום וגם כמה ביום. 

 

מימון ועלויות  

האתר הוקם ומתוחזק במימון עצמי.

 

האתר אינו נתמך על ידי אף גורם מוסדי או עסק כלכלי

 

באתר אין פרסומות! 

 

השימוש באתר בחינם.

הקמה 

הקמת האתר ופעילותו החלה ביולי 2015. אז,  טיול אופניים הפך להיות העיסוק המרכזי שלי ואליו הפניתי את כל משאביי (ידע, ניסיון, זמן וממון). 

 

את הקמת האתר יזם יהונתן גלסנר שביקש להצטרף אלי בתרומה לקהילת הרוכבים והמטיילים. הוא בנה את האתר ומאז באופן שוטף הוא מתחזק ומפתח אותו בהתנדבות ובעיקר באהבה רבה.  על כך מגיעה לו תודה רבה.

 

בניית האתר נעשתה בתיאום ובשיתוף איתי ובתמיכת מוטי בוטבול שבנה את אתר התוכן המקצועי שלי "ארץ בחאקי" בשנת 2010.

 

מוטי היה אחראי עד קיץ 2017 על אחסון והחזקה השוטפת של האתר, לרבות עדכון גרסת התוכנה שלו והגנה עליו מפני התקפות ופריצות. אז, יהונתן גלסנר קיבל על עצמו את ההחזקה של האתר ארץ בחאקי.

 

בסוף דצמבר 2022, טרם סגירת אתר "ארץ בחאקי" הועבר חלק ניכר מתוכנו לאתר זה.

 

התיעוד 

דפי התיעוד מוצגים בסדר כרונולוגי שהראשון ברשימה הוא המעודכן ביותר.

 

דפי התיעוד הם ערוכים בהתאם לשלושת חלקיה של הארץ: צפון, מרכז (הר ושפלה ומישור החוף)דרום ובכל אחד הם ערוכים לפי אזורים גאוגרפים. הטיולים בירושלים וסביבתה ערוכים בנפרד בהתאם לחלקי העיר. 

 

מיון נוסף של הטיולים הוא גם לפי נושאים:1. בעקבות מלחמת העצמאות, 2. בעקבות קרבות מלחמת העולם הראשונה 3. מרחב התפר (קו ירוק ומרחב הפרדה). 4. סיורים עירוניים. 5. יישובי מיעוטים 6. יישובים כפריים.

 

שם התיעוד הוא או לפי תיחום המרחב בו עובר מסלול הטיול (בין…לבין) או לפי שם האזור הגיאוגרפי או שם המקום (ב….).  

 

התיעוד של הטיולים כולל שלושה מרכיבים:
מלל – ידע אישי והסתמכות על מקורות שונים
צילומים
נוף ומקומות, מראות בטיולים (שטח פתוח ומרחב עירוני), חווית הטיול ופורטרטים של הרוכבים. כמעט כל הצילומים שלי ומיעוט זעיר של עמיתים שהשתתפו איתי בטיולים ושהעבירו אותם אלי.
מפות – מהמקורות האלה: מרכז מיפוי ישראל, שביל נט, עמוד ענן, אוסף לאור בבית הספרים הלאומי, Israel Hiking Maps ,ספרות מקצועית, Googel maps, מפות מהאוסף הפרטי ועוד. 

 

בתיעוד טיולי הדיווש מובאים נתוני המסלול (אורך וגובה מצטבר), קובץ ניווט (gpx) וזמן (ברוטו ורכיבה). 

 

הנושאים 

התיעוד מתחיל בהצגה כללית של המסלול, בהמשך מובא מידע על האזור הגאוגרפי ודמות המרחב. עיקר התיעוד כולל פירוט של קטעי המסלול, המקומות והמראות לאורכו. התיעוד כולל תמצות נושאי ידיעת הארץ האלה ולפי העניין:

האזור הגאוגרפי הפיסימורפולוגיה: הרים, שלוחות, קווי רכס, נחלים ואגן הניקוז שלהם • טופוגרפיה: תבליט, תכסית, כיוון, גובה ושיפוע • גאולוגיה וקרקע תחבורה: דרכים, כבישים, מסילות הברזל, מחלפים וגשרים • היסטוריה: דמות האזור בעבר והתמורות שחלו בו במרוצת הזמן ודמות הארץ ערב הקמת המדינה (המערך היישובי היהודי והערבי) • יישובים: התפתחותם התמורות שעברו והארגון המוניציפלי שלהם • מלחמות העבר הרחוק החל מתקופת המקרא • זירות קרב במאה ה-20:  מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים ועוד • גבולות המדינה ובעיקר, קווי שביתת הנשק (1949), הקו הירוק וחומת הביטחון (גדר ההפרדה) • אתרים ארכאולוגיים. • אתרי מורשת, אנדרטאות ויד זיכרון ובתי עלמיןמקומות קדושים לבני כל הדתות • שמורות טבע ונוףמתקנים ביטחונייםאתרי תשתיות גדולות

התיעוד הוא מהטיולים שהקלטתי מראשית שנת תשע"ה (ספטמבר 2014) והמפורטים ביניהם הם של אלה שבוצעו מאז ממחצית שנת תשע"ה (אפריל 2015), זמן תחילת כתיבתי עליהם ברשת החברתית: Facebook ובהמשך, בשנת תשע"ו (ספטמבר 2015 – ספטמבר 2016) בשנת תשע"ז (אוקטובר 2016 – ספטמבר 2017), בשנת תשע"ח (מספטמבר 2017 עד ספטמבר 2018), בשנת תשע"ט (מספטמבר 2018 עד ספטמבר 2019), בשנת תש"פ (מאוקטובר 2019 עד ספטמבר 2020), בשנת תשפ"א ( החל מספטמבר 2020 עד אוגוסט 2021), בשנת תשפ"ב (החל מספטמבר 2021 עד ספטמבר 2022) ובשנת תשפ"ג (החל מאוקטובר 2022) .

 

ארכיון מסלולים  שבאתר הכולל את כל מסלולי הטיולים שביצעתי מאז שהתחלתי לרכוב על אופניי השטח. למסלולי הטיולים בשנים תשע"ב, תשע"ג ותשע"ד אין הקלטה. כמעט לכולם, צורף קישור לגלריית תמונות ומהן ניתן להתרשם ממראות הדרך. המעוניין לקבל מידע על מסלול מסוים שאין לו הקלטה, מוזמן לפנות אלי באופן אישי ואעביר לו אותו בשמחה. במקרים מיוחדים ולפי בקשה אוכל לשחזר את המסלול וליצור קובץ gpx.

 

הבהרה ואזהרה

המסלולים המוצגים באתר מוצגים כפי שבוצעו בטיול, לרבות ניסיונות מעבר וטעויות ניווט.

 

פרסום המסלול אינו מהווה המלצה לטיול!!! 

 

השימוש בפרטי במידע הוא על אחריות הגולשים, הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי !!!

 

חלק מהמסלולים הם בשטחים בהם חלות מגבלות תנועה,  בתוך בשטחי אש או בשמורות טבע או בשטחים הקרובים לגבול. רצוי לבדוק מראש האם ומתי מותר להיכנס אליהם !!

 

זכויות יוצרים 

על כל מה שמפורסם באתר במיוחד המפות והצילומים חלות זכויות יוצרים!!!

 

פרסום תוכן סקירות או תיאורי מסלול או קטע ממנו מחייב מתן קרדיט (שם המסלול בתוך "עמירם במשעולי ישראל" לרבות הקישור)

 

פרסום תמונה או מפה או מלל מחייב קבלת הרשאה מראש!!

 

תפוצה ושיתוף

אני שמח שיש לי את האפשרות לטייל, לצלם, לכתוב ולשתף את אלה החפצים בידע והכרה של הארץ. כל עוד תהייה לי אפשרות, אמשיך מבלי להפסיק.

 

אני מקווה שתמצאו עניין בתוכן האתר ותפיקו ממנו תועלת ובעיקר לצורך הכרת האזור והארץ. 

 

אשמח לקבל תגובות, הערות, הצעות ותוספות מצדכם בכל עניין הקשור לטיולי רכיבת אופניים לרבות מידע על המקומות, האזורים והאתרים המצוינים בסיפורי הטיולים וגם הצעות למסלולים חדשים.

 

אלה המעוניינים ולהצטרף לרשימת התפוצה לקבל באופן שוטף מידע על טיולים מוזמנים להזין את כתובתם בטופס הבא 

 

תמיכה 

אני פונה לאלה שכבר נהנים מהאתר ומבינים את ערכו לסייע לי ולמעשה לכולנו. תמיכה בכל סכום תהיה מבחינתי הבעת אמון, זריקת מרץ ועידוד וכמובן תקל עלי במימון ההוצאות השוטפות והמשך מימון פיתוח האתר.
לביצוע התמיכה

 

עמירם אורן

 

משעולים אחרונים

זמן חמניות

  בשנים האחרונות מעת לעת אני יוצא עם עידן הלל לסיבוב בשדות בקרבת רבדים.   הסיבוב ביום שני 29 במאי 2023 התמקד בצילום החמניות שפריחתן, עדין, דומיננטית בנוף.   למרות שתנאי הקראו עוד >

ירושלים, עמק הצבאים - פארק טבע עירוני

  עמק הצבאים שבירושלים, הוא פארק טבע עירוני הגדול ביותר בארץ.   ביום שבת, 20 במאי 2023, סמדר ואני יצאנו לשוטט בפארק.   הפעם לא ראינו צבאים אלא רק את סימן הטריטוריה שלהם קראו עוד >

כרמל, נופים ותצפיות אביב תשפ"ג

  בטיול בכרמל ביום רביעי 3 במאי 2023 עם ניר עמית היו לנו שפע תצפיות, הגענו למקומות מעניינים ונהינו ממראה הכרמל רגע לפני שהקיץ יתחיל.   אלה התעודים מתיור זה שפורסמו חורש טבעי בדקראו עוד >

גבעת ההגנה בכרמל

  במסגרת הטיול בכרמל ביום רביעי 3 במאי 2023, לקראת ערב הגענו ניר עמית ואני לגבעת ההגנה. גבעת ההגנה היא אחת מפסגות הכרמל בגובה של 528 מטר מעל פני הים.   הגבעה נמצאת בפארק הכרמל קראו עוד >

אתר מורשת מלחמת ההתשה (1967 - 1970) בכרמל

  במסגרת הטיול בכרמל ביום רביעי 3 במאי 2023, בשעות אחר הצהרים המאוחרת הגענו ניר עמית ואני לאתר מורשת מלחמת ההתשה. האתר נמצא בשולי פארק הכרמל בסמוך לשכונה הנוצרית הצפון מערבית של עוספיה קראו עוד >

דלית אל כרמל, בית אוליפנט ולידו מתחם ההנצחה ומכינת כרם אל

  במסגרת הטיול בכרמל ביום רביעי 3 במאי 2023 הגענו ניר עמית ואני ליישוב הדרוזי דלית אל כרמל. החלטנו שבפעם לא נסתובב בו אלא נעבור דרכו להר שוקף, שנמצא מעליו.   לאחר שעברנו ברחוקראו עוד >

חורש טבעי בדרום מזרח הכרמל, אביב תשפ"ג

  מזמן מזמן, מסיבה שאינה ברורה לי, לא הסתובבתי בכרמל.   במסגרת טיוליי, מעת לעת, עם חברי ניר עמית (שער העמקים) ברכב רב מינוע, הצעתי לו שנצא בהזדמנות לתור בכרמל לאורכו.   הקראו עוד >

מדרום וממערב לתל יצחק אביב תשפ"ג - חלק שני: מים

מעת לעת בשנים האחרונות יצאתי עם חברי אלי שחר לשוטט באזור מקום מגוריו תל יצחק.   ביום שלישי, 2 במאי  2023 יצאתי איתו שוב והפעם בנסיעה ברכב.   בחלק השני של תיעוד הסיבוב מובאים צילוקראו עוד >

מדרום וממערב לתל יצחק אביב תשפ"ג - חלק ראשון: חקלאות

  מעת לעת בשנים האחרונות יצאתי עם חברי אלי שחר לשוטט באזור מקום מגוריו תל יצחק.   ביום שלישי, 2 במאי  2023 יצאתי איתו שוב והפעם בנסיעה ברכב.   בחלק הראשון של תיעוד הסיבובקראו עוד >

גבעות לב השרון ערב אביב תשפ"ג

תיעוד זה הוא חלקו השני של הביקור במושב חירות ביום ראשון 23 באפריל 2023 וראו מושב חירות בלב השרון – חלק שני   לאחר סיבוב בתוך השטח הבנוי של המושב ובעיקר בחלקו המזרחי, יצאנו יורם צלנר ושרון בקראו עוד >

 

עמירם במשעולי ישראל

עמירם במשעולי ישראל, צילום: גלעד רגב

 

האתר הוקם ללא כוונה להפרת זכויות יוצרים.
במידה ותועבר בקשה להסרת מקור כלשהו
מטעמי פגיעה בזכויות יוצרים
או פגיעה בצנעת הפרט,
היא תענה מיד.