ברוכים הבאים

ל"עמירם במשעולי ישראל",

אתר
תיעוד הטיולים והסיורים,
ריכוז
אוספי הצילומים

וגם

ריכוז מידע אודות
שימוש בקרקע ובמרחב
לצורכי ביטחון בישראל

 

מי אני

אני עמירם אורן (1955), גיאוגרף במקצועי, איש ידיעת הארץ בהווייתי וגם מורה דרך מוסמך.

 

אני תר את הארץ לאורכה לרוחבה, מאז ילדותי, נערותיי ובהמשך חיי כבוגר.

 

הטיול וסיור הם בשיטוט ברגל, בנסיעה ברכב ובדווש על אופניים והכל בהתאם לנסיבות הזמן, לעיסוקיי ולמסגרות בהן פעלתי ופועל עד ימינו.

 

במשך חמישה עשורים עסקתי כגיאוגרף ובתחום ידיעת הארץ במחקר אקדמי, בתכנון פיסי, הדרכת טיולים וגם (מעט) בהוראה באוניברסיטה.

 

מסוף שנות ה-80' ובמשך כשלושה עשורים עסקתי בתכנון, מחקר והוראה בנושא הממד הגאוגרפי של השילוב שבין טריטוריה ובין ביטחון.

 

הטיול והצילום 

מאז שנת 2014 חיי ממוקדים בטיול לסוגיו: בשיטוט ברגל, בנסיעה ברכב וברכיבה על אופניים.

 

בשנת 2015 התחלתי לעסוק באינטנסיביות בצילום המקצועי שמהווה גם אמצעי לתיעוד הטיולים וגם מטרה בפני עצמה.

 

מראשית שנת 2020 הלך וקטן מספר טיולי הדיווש ואפילו פסק כמעט, ומעת זו גדל מספר השיטוטים ברגל והסיורים ברכב בהם ניתן דגש לצילום בעיקר, אך לא רק בשלושה נושאים:

 

ביקור מפגש/סיור/צילום ביישובים הכפריים (קיבוצים ומושבים) במטרה לדעת אודותיהם, להיחשף לדמותם ולרוחם, להיפגש עם אנשים מעניינים המתגוררים בהם ולהתרשם מפניהם הפיסיים.

 

ביקור מפגש/סיור/צילום ביישובי המיעוט הנוצרי במטרה להתמקד את מקומותיהם של הקהילות הנוצריות בהיבט הגיאוגרפי – אנושי ודמוגרפי,  בהיבט הגיאוגרפי היישובי, בהיבט הגיאוגרפי – היסטורי, בהיבט הגיאוגרפי – דתי ועוד

 

סיורים באזורי גבולות ישראל וקו ההפרדה  שמטרתם להכיר, ללמוד ולדעת מהי המציאות גיאוגרפית פיזית והגיאוגרפיה היישוביתבאזורם בעבר ובמיוחד בהווה.

 

משנת 2023 התחלתי במיזם נוסף, צילום "אדם בסביבתו", מדובר על צילום אדם במקום הטבעי בו הוא חי או פועל ובתיעוד משולבים זה הצילומים וסיפור חייו.

 

משנת 2024 התחלתי במיזם נוסף חקלאות מדובר על צילומים של שטחים חקלאיים למיניהם: גידולי שדה, מטעים, פרדסים כרמים ועוד.

 

בנוסף לכל אלה אני ממשיך  בטיולים משני סוגים:

 

טיולים בשטחים הפתוחים באזורים הגיאוגרפיים השונים צפוןמרכז (הר ושפלה ומישור החוף)דרום  בעיקר ברכב שטח

 

שיטוטים ברגל או ברכיבה על אופניים במרחב העירוני, בעיקר בירושלים, וגם תל אביב, רמת גן (עיר ילדותי ונערותי) ומבשרת ציון (מקום מגורי)

 

מהות האתר

באתר זה באים לידי ביטוי עיסוקיי הכרוכים זה בזה: הלימוד והמחקר, הטיול, הצילום והכתיבה.

 

האתר נועד להעשרת ציבור המטיילים לסוגיו וגווניו והמתעניינים בצילום בלבד ואינו נועד לעשיית רווח כלכלי.

 

האתר החל את דרכו בתיעוד של טיוליי האופנים הכולל סקירה גאוגרפית והיסטורית של אזור הטיול ופירוט קטעי המסלול והמראות בהם.

 

בהמשך הזמן נוסף לאתר גם תיעוד של טיולי ושיטוטי צילום ברגל וגם תיעוד של טיולי צילום ברכב

 

התיעוד מתווסף לאתר בתדירות גבוהה, פעם או פעמים או שלושה בשבוע ולעיתים יום יום וגם כמה ביום. 

 

מימון ועלויות  

האתר הוקם ומתוחזק במימון עצמי.

 

האתר אינו נתמך על ידי אף גורם מוסדי או עסק כלכלי

 

באתר אין פרסומות! 

 

השימוש באתר בחינם.

הקמה 

הקמת האתר ופעילותו החלה ביולי 2015. אז,  טיול אופניים הפך להיות העיסוק המרכזי שלי ואליו הפניתי את כל משאביי (ידע, ניסיון, זמן וממון). 

 

את הקמת האתר יזם יהונתן גלסנר שביקש להצטרף אלי בתרומה לקהילת הרוכבים והמטיילים. הוא בנה את האתר ומאז באופן שוטף הוא מתחזק ומפתח אותו בהתנדבות ובעיקר באהבה רבה.  על כך מגיעה לו תודה רבה.

 

בניית האתר נעשתה בתיאום ובשיתוף איתי ובתמיכת מוטי בוטבול שבנה את אתר התוכן המקצועי שלי "ארץ בחאקי" בשנת 2010.

 

מוטי היה אחראי עד קיץ 2017 על אחסון והחזקה השוטפת של האתר, לרבות עדכון גרסת התוכנה שלו והגנה עליו מפני התקפות ופריצות. אז, יהונתן גלסנר קיבל על עצמו את ההחזקה של האתר ארץ בחאקי.

 

מסוף דצמבר 2022, האתר כולל גם את תוכן אתר שנסגר "ארץ בחאקי" ועניינו השימוש בקרקע ומרחב לצרכים ביטחוניים וצבאיים (מחנות, מתקנים, שטחי אימונים, מגבלות בנייה ועוד).

 

התיעוד 

דפי התיעוד מוצגים בסדר כרונולוגי שהראשון ברשימה הוא המעודכן ביותר.

 

דפי התיעוד הם ערוכים בהתאם לשלושת חלקיה של הארץ ובכל אחד הם ערוכים לפי אזורים משנה גאוגרפים:

צפון,

ירושלים וסביבתה 

מרכז הר ושפלה 

מרכז מישור החוף 

דרום 

 

 

מיון נוסף של הטיולים הוא גם לפי נושאים:

אדם בסביבתו

בעקבות מלחמת העצמאות,

בעקבות קרבות מלחמת העולם הראשונה

מרחב התפר (קו ירוק ומרחב הפרדה).

סיורים עירוניים.

יישובי מיעוטים

יישובים כפריים.

יישובי מיעוט הנוצרי

חקלאות

 

שם התיעוד הוא או לפי תיחום המרחב בו עובר מסלול הטיול (בין…לבין) או לפי שם האזור הגיאוגרפי או שם המקום (ב….).  

 

התיעוד של הטיולים כולל שלושה מרכיבים:
מלל – ידע אישי והסתמכות על מקורות שונים
צילומים
נוף ומקומות, מראות בטיולים (שטח פתוח ומרחב עירוני), חווית הטיול ופורטרטים של הרוכבים. כמעט כל הצילומים שלי ומיעוט זעיר של עמיתים שהשתתפו איתי בטיולים ושהעבירו אותם אלי.
מפות – מהמקורות האלה: מרכז מיפוי ישראל, שביל נט, עמוד ענן, אוסף לאור בבית הספרים הלאומי, Israel Hiking Maps ,ספרות מקצועית, Googel maps, מפות מהאוסף הפרטי ועוד. 

 

בתיעוד טיולי הדיווש מובאים נתוני המסלול (אורך וגובה מצטבר), קובץ ניווט (gpx) וזמן (ברוטו ורכיבה). 

 

התיעוד, בעיקר של הטיולים בשטחים הפתוחים מתחיל בהצגה כללית של המסלול, בהמשך מובא מידע על האזור הגאוגרפי ודמות המרחב. עיקר התיעוד כולל פירוט של קטעי המסלול, המקומות והמראות לאורכו. התיעוד כולל תמצות נושאי ידיעת הארץ האלה ולפי העניין:

האזור הגאוגרפי הפיסימורפולוגיה: הרים, שלוחות, קווי רכס, נחלים ואגן הניקוז שלהם • טופוגרפיה: תבליט, תכסית, כיוון, גובה ושיפוע • גאולוגיה וקרקע תחבורה: דרכים, כבישים, מסילות הברזל, מחלפים וגשרים • היסטוריה: דמות האזור בעבר והתמורות שחלו בו במרוצת הזמן ודמות הארץ ערב הקמת המדינה (המערך היישובי היהודי והערבי) • יישובים: התפתחותם התמורות שעברו והארגון המוניציפלי שלהם • מלחמות העבר הרחוק החל מתקופת המקרא • זירות קרב במאה ה-20:  מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים ועוד • גבולות המדינה ובעיקר, קווי שביתת הנשק (1949), הקו הירוק וחומת הביטחון (גדר ההפרדה) • אתרים ארכאולוגיים. • אתרי מורשת, אנדרטאות ויד זיכרון ובתי עלמיןמקומות קדושים לבני כל הדתות • שמורות טבע ונוףמתקנים ביטחונייםאתרי תשתיות גדולות

התיעוד הוא מהטיולים שהקלטתי מראשית שנת תשע"ה (ספטמבר 2014) והמפורטים ביניהם הם של אלה שבוצעו מאז ממחצית שנת תשע"ה (אפריל 2015), זמן תחילת כתיבתי עליהם ברשת החברתית: Facebook ובהמשך, בשנת תשע"ו (ספטמבר 2015 – ספטמבר 2016) בשנת תשע"ז (אוקטובר 2016 – ספטמבר 2017), בשנת תשע"ח (מספטמבר 2017 עד ספטמבר 2018), בשנת תשע"ט (מספטמבר 2018 עד ספטמבר 2019), בשנת תש"פ (מאוקטובר 2019 עד ספטמבר 2020), בשנת תשפ"א ( החל מספטמבר 2020 עד אוגוסט 2021), בשנת תשפ"ב (החל מספטמבר 2021 עד ספטמבר 2022), בשנת תשפ"ג (החל מאוקטובר 2022 עד ספטמבר 2023) ובשנת תשפ"ד (החל מספטמבר 2023).

 

ארכיון מסלולים  שבאתר הכולל את כל מסלולי הטיולים שביצעתי מאז שהתחלתי לרכוב על אופניי השטח. למסלולי הטיולים בשנים תשע"ב, תשע"ג ותשע"ד אין הקלטה. כמעט לכולם, צורף קישור לגלריית תמונות ומהן ניתן להתרשם ממראות הדרך. המעוניין לקבל מידע על מסלול מסוים שאין לו הקלטה, מוזמן לפנות אלי באופן אישי ואעביר לו אותו בשמחה. במקרים מיוחדים ולפי בקשה אוכל לשחזר את המסלול וליצור קובץ gpx.

 

הבהרה ואזהרה

המסלולים המוצגים באתר מוצגים כפי שבוצעו בטיול, לרבות ניסיונות מעבר וטעויות ניווט.

 

פרסום המסלול אינו מהווה המלצה לטיול!!! 

 

השימוש בפרטי במידע הוא על אחריות הגולשים, הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי !!!

 

חלק מהמסלולים הם בשטחים בהם חלות מגבלות תנועה,  בתוך בשטחי אש או בשמורות טבע או בשטחים הקרובים לגבול. רצוי לבדוק מראש האם ומתי מותר להיכנס אליהם !!

 

זכויות יוצרים 

על כל מה שמפורסם באתר במיוחד המפות והצילומים חלות זכויות יוצרים!!!

 

פרסום תוכן סקירות או תיאורי מסלול או קטע ממנו מחייב מתן קרדיט (שם המסלול בתוך "עמירם במשעולי ישראל" לרבות הקישור)

 

פרסום תמונה או מפה או מלל מחייב קבלת הרשאה מראש!!

 

תפוצה ושיתוף

אני שמח שיש לי את האפשרות לטייל, לצלם, לכתוב ולשתף את אלה החפצים בידע והכרה של הארץ. כל עוד תהייה לי אפשרות, אמשיך מבלי להפסיק.

 

אני מקווה שתמצאו עניין בתוכן האתר ותפיקו ממנו תועלת ובעיקר לצורך הכרת האזור והארץ. 

 

אשמח לקבל תגובות, הערות, הצעות ותוספות מצדכם בכל עניין הקשור לטיולי רכיבת אופניים לרבות מידע על המקומות, האזורים והאתרים המצוינים בסיפורי הטיולים וגם הצעות למסלולים חדשים.

 

אלה המעוניינים ולהצטרף לרשימת התפוצה לקבל באופן שוטף מידע על טיולים מוזמנים להזין את כתובתם בטופס הבא 

 

תמיכה 

אני פונה לאלה שכבר נהנים מהאתר ומבינים את ערכו לסייע לי ולמעשה לכולנו. תמיכה בכל סכום תהיה מבחינתי הבעת אמון, זריקת מרץ ועידוד וכמובן תקל עלי במימון ההוצאות השוטפות והמשך מימון פיתוח האתר.
לביצוע התמיכה

 

עמירם אורן

 

משעולים אחרונים

נצרת, הכנסייה הבפטיסטית האוונגלית נצרת

  באביב 2019 התחלתי במסע אישי להכרת מקומות היישוב של הנוצרים אזרחי מדינת ישראל שמרביתם ערבים.   בחורף 2023, המשכתי בישורת האחרונה של המסע בהכרת הפן הנוצרי של העיר נצרת.   קראו עוד >

המנזר היווני - אורתודוכסי בהר תבור

  באביב 2019 התחלתי במסע אישי להכרת הנוצרים הערבים במדינת ישראל : מקומות היישוב, קהילות, מוסדות ואנשים.   במסגרת מסע זה הגעתי גם למקומות הקדושים לנצרות בגליל ובכרמל.   ביקראו עוד >

נצרת, המכללה האוונגליסטית נצרת

  באביב 2019 התחלתי במסע אישי להכרת מקומות היישוב של הנוצרים אזרחי מדינת ישראל שמרביתם ערבים.   בחורף 2023, המשכתי בישורת האחרונה של המסע בהכרת הפן הנוצרי של העיר נצרת.   קראו עוד >

רמלה, הכנסייה הבפטיסטית המקומית רמלה

  באביב 2019 התחלתי במסע אישי להכרת מקומות היישוב של הנוצרים אזרחי מדינת ישראל שמרביתם ערבים.   בחורף 2023, המשכתי בישורת האחרונה של המסע בהכרת הפן הנוצרי של העיר נצרת.   קראו עוד >

הפן הנוצרי של העיר נצרת - כללי, ריכוז, סיכום ביניים וכוונות להמשך

  באביב 2019 התחלתי במיזם "המיעוט הנוצרי בישראל"  שמטרתו ללמוד ולהכיר את המקומות היישוב בהם מתגוררות הקהילות הנוצריות בישראל: בצפון הארץ (בגליל ובחיפה) ובמרכזה (ביפו, ברמלה ובלוד)  שרובן וכולןקראו עוד >

רמלה, בית הספר סנט ג'וזף

  באביב 2019 התחלתי במסע אישי להכרת מקומות היישוב של הנוצרים אזרחי מדינת ישראל שמרביתם ערבים.   בחורף 2023, המשכתי בישורת האחרונה של המסע בהכרת הפן הנוצרי של העיר נצרת.   קראו עוד >

הנוצרים הערבים במדינת ישראל - הקדמת הספר וריכוז הביקורים במקומותיהם

  תיעוד זה הוא הקדמה של הספר שהתחלתי לכתוב ומסכם מסע אישי להכרת מקומות היישוב של הנוצרים אזרחי מדינת ישראל שמרביתם ערבים.   זה מסע שלי, גיאוגרף ישראלי יהודי יליד הארץ ואיש ידיעת הארקראו עוד >

חיפה, בית הספר האיטלקי טרה סנטה

  באביב 2019 התחלתי במסע אישי להכרת מקומות היישוב של הנוצרים אזרחי מדינת ישראל שמרביתם ערבים.   בסתיו 2019 חיפה הייתה העיר הראשונה אליה הגעתי וראו "נוצרים בחיפה".   בין הקראו עוד >

אדם בסביבתו - אַלְבֵּרְט יַעְקוּבּ, איש הספר, חיפה

  בימים אלה החלה העונה השנייה של המיזם אדם בסביבתו   למי שאינו מכיר את המיזם, מדובר על צילום אדם במקום בו הוא חי ו/או פועל.   בתיעוד סיפור חייו משולבים הצילומים ופועלו שלקראו עוד >

יפו, קולג' דה פרר

  באביב 2019 התחלתי במסע אישי להכרת מקומות היישוב של הנוצרים אזרחי מדינת ישראל שמרביתם ערבים.   בחורף 2023, המשכתי בישורת האחרונה של המסע בהכרת הפן הנוצרי של העיר נצרת.   קראו עוד >

 

עמירם במשעולי ישראל

עמירם במשעולי ישראל, צילום: גלעד רגב

 

האתר הוקם ללא כוונה להפרת זכויות יוצרים.
במידה ותועבר בקשה להסרת מקור כלשהו
מטעמי פגיעה בזכויות יוצרים
או פגיעה בצנעת הפרט,
היא תענה מיד.