שפלה צפון מערב ומערב (לטרון – נחשון וגזר – חולדה – טל שחר)