שדות משמר הנגב ראשית סתו תשפ"ד5 באוקטובר 2023

 

הסתו הישראלי, מתחלק לשני חלקים: הראשון הסתיו הקיצי שראשיתו בחודש אלול, המשכו בחודש תשרי עד מחצית חודש חשון והשני, הסתיו החורפי המתחיל עם רדת הגשמים במחצית חשון ונמשך בחודש כסלו.

 

התאורה הטובה והמתאימה ביותר לצילום היא בשעות בין הערביים.

 

ביום רביעי, ד' חוה"מ סוכות תשפ"ד (4 באוקטובר 2023) התארחתי אצל אילה ואיל גזית בביתם בקיבוץ משמר הנגב.

 

בשעות האור האחרונות יצאנו איל ואני לשוטט ברכב במטע הרימונים המרשים והשדות שבקרבת משמר הנגב.

 

מרחבי השדות על אדמת הלס בגבעות צפון הנגב המוכנים לזריעה, החצבים הפורחים בשוליהם, מעטה העננים ומשחקי האור וצל בתוכם, השקט שמסביב והשקיעה המתקרבת, כל אלה מסבים לי עונג רב.

 

****

*

*

*

****

*

*

******

*

*

****

*

****

*

*****

*

*

******

סוף

*****

תודה לכם אילה ואיל על האירוח

תודה לך איל על הסיבוב הנפלא

אהבתי שאת אשר אמרת
"אני שמח מקווה
שמילאתי את המשימה
על הצד הטוב ביותר,
שנהנית מיום סתוי
אבל לא יום סתמי."