מסלולים בשנת תשע"ט (2018-2019)15 באוגוסט 2018

תאריךאזורשםאורךהערות
12/9/2018חיפהשכונת בת גלים בחיפה: "היפה שנעזבה ונזנחה"שוטטות ברגלדף סיפור הטיול
13/9/2018ירושליםגלגליגיל בירושלים בין כסה לעשור16.5 ק"מ דף סיפור הטיול
17/9/2018שפלה הנמוכהבעקבות קרבות לטרון בתש"ח28 ק"מ https://amiramorenbikes.com/2018_0917_latron_tashach/