מסלולים בשנת תשפ"ג (2022-2023)19 בספטמבר 2022

תאריךאזור/ מקוםשם הטיולמהות הטיולהערות