ארץ בחאקי27 בספטמבר 2022

ארץ בחאקי עמירם אורן ורפי רגב

ברחבי המדינה, בליבה ובשוליה, בערים הגדולות והקטנות, באזורים המיושבים ובשטחים הפתוחים מצויים תשתיות ושטחים ביטחוניים לרוב, המשתרעים על כמחצית שטחה. המדובר בתופעה גיאוגרפית ומרחבית חסרת תקדים בהיקפה המוצגת בספר על היבטיה השונים לרבות  הניגודיות בין השימוש בקרקע לצרכים ביטחוניים ואזרחיים.

תמצית
תוכן הספר ארץ בחאקי
דעות על הספר
דברי ערב עיון להשקת הספר
דברים בעיתונות על הספר