מוצא – גשרים, כבישים ועוד28 בינואר 2023

קטע ערוץ נחל שורק אותה חוצה הדרך העולה לירושלים ויורדת ממנה ידוע בשם מוצא וראו מוצא, בית ילין ובית הכנסת, גן עמק ארזה, תל מוצא השביל והמעיינות.

 

בעשור האחרון השתנתה מאוד מאוד דמותו הפסטורלית של האזור.

 

שינוי זה נבע מבניית גשרים עבור הקטע החדש של כביש 1 (סיבוב מוצא), עבור עוד גשר לכביש  16 המוביל למנהרות, מבניית מחלפים וסלילת כיכרות ודרכי משנה וגם מהצבת קווי מתח גבוה.

 

אזור מוצא הפך להיות מוקד של תשתיות (תחבורה וחשמל).

 

בזמן האחרון יצאתי מספר פעמים לתעד את דמותו החדשה של האזור שבמפה לא ניתן כל כך לעמוד על מהותו.

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

כאן עובר נחל שורק

הצד השני של גשר נחל שורק מעל סיבוב מוצא הישן

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*******

שינוי דמותו
של אזור מוצא
בלתי נמנע.
זה המחיר של
הפיתוח המוגבר והמואץ
של מטרופולין ירושלים.
באזור נותרו עדין שכיות חמדה
והנגישות אליהם השתפרה. 

 

השאר תגובה