לונדון, נובמבר 20228 בדצמבר 2022

זמן שלכת

*

*

*

*

*

*

Finchely

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.Oxford St

*

*

*

*

*

*

*

Batersea Power Station
מתחם תחנת כוח שנבנה במחצית המאה ה-20
הוסב לאזור משולב יוקרתי: מגורים, משרדים, וקניון

תחנת הטיוב של ענף החדש של הקו הצפוני

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

מזכרת מהעבר

*

*

*

*

*

*

*

*

בירידה לטחנת המעבורת

  London Bridge Area

*

*

*

*

*

*

*

*

סוף

  1. I don't think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  2. I may need your help. I've been doing research on gate io recently, and I've tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

השאר תגובה