לונדון, נובמבר 20228 בדצמבר 2022

זמן שלכת

*

*

*

*

*

*

Finchely

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.Oxford St

*

*

*

*

*

*

*

Batersea Power Station
מתחם תחנת כוח שנבנה במחצית המאה ה-20
הוסב לאזור משולב יוקרתי: מגורים, משרדים, וקניון

תחנת הטיוב של ענף החדש של הקו הצפוני

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

מזכרת מהעבר

*

*

*

*

*

*

*

*

בירידה לטחנת המעבורת

  London Bridge Area

*

*

*

*

*

*

*

*

סוף

השאר תגובה