זֶה הַסְּתָו עִם הֶעָנָן28 באוקטובר 2021

זֶה הַסְּתָו עִם הֶעָנָן

****

***

****

***

****

****

***

***

****

***

***

***

***

***

***

****

 

זֶה הַסְּתָו עִם הֶעָנָן

השאר תגובה